גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

עם פרוץ הקרבות פיקד סא"ל יוסף אלדר על גדוד טנקים מאולתר שלחם באיזור הר "חרמונית". במשך קרב-הבלימה נלחם מתוך נגמ"ש מחמת חוסר טנקים ועמד בקו הראשון,נפצע ופונה לאחור. לאחר טיפול ראשוני "ברח" מביה"ח וחזר לפקד על יחידתו. ב-16 באוק' 1973,נפצע שנית אך סירב לפינוי ורק בגמר קרב-הבלימה פונה לאחור. כעבור חודש חזר שנית לפקד על יחידתו במלחמת-ההתשה. התנהגותו,אומץ-לבו ודבקותו במשימה שימשו מופת לכל הלוחמים.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל