גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש. תאור המעשה: במלחמת יום הכיפורים פיקד סרן מאיר זמיר על פלוגת טנקים בקרבות רמת הגולן. בקרבות הבלימה קיבלה פלוגתו משימות וביצעה אותן בצורה מעולה ללא אבידות. הפלוגה השמידה כ-60 טנקי אויב, ובכך תרמה לבלימת חטיבת אויב אשר ניסתה לפרוץ מדרום לקוניטרה. ב-9 באוקטובר 1973 פיקד סרן מאיר זמיר על פלוגתו בקרב המכריע ב"עמק הבכא". בקרב זה מול כוחות אויב עדיפים, הצליחה הפלוגה להשמיד טנקי אויב רבים ללא אבידות. בקרבות ההבקעה הוביל סרן מאיר זמיר את פלוגתו בראש העוצבה המבקיעה, וגם בקרבות אלה הצליחה הפלוגה להשמיד טנקי אויב רבים ועמדה בהצלחה בכל נסיונות התקפת הנגד הסורית. במשך כל ימי הלחימה נהג סרן מאיר זמיר את פלוגתו בתבונה ובאומץ לב תוך גרימת אבידות קשות לאויב ושמירה על שלמות כוחו.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל