גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


עם פרוץ הקרבות שימש סא"ל משה מלר כמג"ד טנקים והשתתף עם גדודו בהדיפת השריון הסורי שחדר לרמת הגולן. ב-18 באוקטובר 1973 סבל מחוסר נוזלים, אך סירב לפינוי ושכב תחת טנק בחניון, כשהוא מקבל עירוי נוזלים. באותו לילה יצאה יחידתו לסייע לגדוד צנחנים לכבוש את הכפר "אום-בוטנה" סגנו של סא"ל משה מלר מונה כמפקד הכוח במקומו – אף על פי כן נכנס סא"ל משה מלר לטנק הפיקוד ונסע עימם. כאשר החל הקרב, החליף ביוזמתו את סגנו, והצליח לחלץ חלק מיחידתו מאש האויב; תוך כדי כך נפצע. בכל מעשיו גילה אומץ-לב וקור-רוח, ושימש דוגמה ומופת לפקודיו בתושייתו ובדבקותו במשימה.
על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל