מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

במלחמת יום הכפורים שירת רס"ן משה צוריך בתפקיד קצין מטה חטיבתי. עם פרוץ המלחמה השתתף בקרבות הגזרה הדרומית של רמת-הגולן. באזור נפח הכוין את כוחותינו העולים לרמת-הגולן והשתתף בקרב על נפח. יחד עם קציני מטה נוספים של יחידתו נרתם לאירגון כוחות חדשים של צוותי-טנקים ושליחתם במהירות לשדה-הקרב. בהמשך הלחימה הצטרף ליחידה אחרת ונטל חלק בקרבות הבלימה וההבקעה ברמת-הגולן. בתום הקרבות שב ליחידתו הראשונה ועסק באירגונה מחדש.
במעשיו אלה גילה רס"ן משה צוריך יזמה, תושיה ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש הרמטכ"ל
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל