גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


סא"ל משולם רטס ז"ל פיקד על גדוד-טנקים בגיזרה הצפונית של רמת-הגולן. למרות התנאים הקשים הצליח לנהל קרב-הגנה יעיל ועיקש, ומנע את נפילתם של מוצבי הקו ואת כיבוש משק "אל-רום". ב-9 באוקטובר 1973, הוביל את כוחו המדולדל להתקפת נגד חזיתית בסורים, שהצליחו לחדור באיזור הר "חרמונית". תוך כדי יצירת מגע עם האויב נפגע ונהרג. סא"ל משולם רטס ז"ל פיקד על כוח לא-מגובש בתחילת הקרב, אולם תוך כדי לחימה הצליח לגבשו ולהפיק ממנו את מלוא היכולת הקרבית, כשהוא משמש דוגמה אישית באומץ-לבו, בקור-רוחו ובאופטימיות שלו.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל