גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים שימש סא"ל עמי מורג כמג"ד טנקים שנלחם בסיני. ב-9 באוקטובר 1973 השתתף גדודו בקרבות הבלימה מול איסמעיליה, בקרב על "חמוטל". לאחר שהשמיד כ-16 טנקים ומאות אנשי חי"ר – נפגעו כ-15 טנקים של הגדוד מטילי נ.ט. ו"באזוקות", ורבים מהלוחמים נפצעו. טנק המג"ד נפגע אף הוא וכל אנשי צוותו נפצעו. לאחר שקיבל אישור לסגת מ"חמוטל", נשאר סא"ל עמי מורג אחרון, לסקירת השטח. הוא עצמו פינה את אחרוני הפצועים תחת אש כבדה של האויב של טילים, "באזוקות" וארטילריה – ואגב סיכון אישי רב. במשך כל הלחימה גילה אומץ-לב,קור-רוח,כושר מנהיגות מעולה ודאגה רבה לפקודיו. אייר תשל"ה מאי 1975 רב אלוף מרדכי גור ראש המטה הכללי

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל