גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


סא"ל עמנואל סקל פיקד על גדוד שריון בגיזרה הדרומית של תעלת סואץ. עם פרוץ הקרבות נעשה מאמץ נחיתה מצרי בדרום האגם המר. סא"ל עמנואל סקל סיכל ניסיון זה והצליח לטהר ממצרים את כל איזור מעוז "מפצח" על אף האש הכבדה של המצרים. ב-9 באוקטובר 1973 הותקף הגדוד של סא"ל עמנואל סקל על ידי גדוד מצרי של 24 טנקים ו-12 נגמ"שים; תוך 20 דקות הושמדו 24 טנקים ו-8 נגמ"שים. ב-12 באוקטובר 1973 במסגרת התקפה חטיבתית לאורך ציר "המיתלה" קיבל סא"ל עמנואל סקל פקודה לנוע לפנים לעזרת גדוד שכן. בהובילו את גדודו קדימה חצה דרך מערך מצרי, שכלל חיילי חי"ר וטנקים כאשר טילים נורים עליו מכל עבר. סא"ל עמנואל סקל פגע בטנקים שמולו ובחי"ר שסביבו והצליח בקור רוח לחלץ את הגדוד. בהמשך הלחימה נפגע הטנק שלו פעמיים ובכל פעם החליף טנק והמשיך לפקד על גדודו. בכל שלבי הלחימה גילה אומץ-לב רב, קור-רוח ותושייה, וידע לעודד את חייליו-שהוא עצמו משמש דוגמה בבטחונו העצמי ובשלוות נפשו.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל