גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

צוער אדם אלטמן ז"ל שירת בגדוד כטען-קשר. ב-20 באוקטובר 1973 נכנס הגדוד למארב-נ"ט. בפעולות החילוץ של הכוח בלט צוער אדם אלטמן ז"ל בעוז-רוחו ובתושייתו. הוא פינה פצועים ועזר ככל שהיה ביכולתו – וכל זה תחת אש עזה, כשהוא הולך ברגל וללא כל פקודה מפורשת לכך. ב-22 באוקטובר 1973, נהרג בקרבות ב"ג'אבל ג'ניפה". באומץ-ליבו, בהתנדבותו ובתושייתו שימש מופת לכולם.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל