גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ההתשה

תיאור העיטור: 


ביום ה-17 באפריל 1969, בגיזרה הדרומית של תעלת סואץ, נשארו 17 עובדי הנדסה אזרחים בשטח פתוח, לאחר שהאויב פתח בהפגזת-פתע. לסג"מ אמנון ירושלמי ניתנה הוראה למצוא אותם ולהביאם למקום מחסה. הוא יצא בטנק ונע במהירות לכיוון מקום הימצאם המשוער. לאחר שלא מצאם, ירד מהטנק והמשיך את החיפוש ברגל תחת אש אויב. לאחר חיפושים שנמשכו כשעה גילה את האנשים מסתתרים בחפירה. הוא העבירם בעזרת הטנק למקום מחסה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל