מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

ביום 16 באוקטובר 1973 במהלך הקרב על "החווה הסינית", נתקבלה הודעה כי באחד הטנקים שנפגעו נותר איש צוות.
סג"ם בנימין ארביט ואיש צוות נוסף רצו אל הטנק שנפגע ובער, כדי לחלץ את איש הצוות. כל זאת תחת אש אויב ותחת סכנת התפוצצות של הטנק הפגוע.
במעשה זה גילה סג"ם בנימין ארביט אומץ לב ואחוות לוחמים.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל