מילא תפקידו
במלחמת שלום הגליל

תיאור העיטור:

סג"מ דרור שש ז"ל שימש כטען-קשר בצוות טנקים במהלך מלחמת "שלום-הגליל".
צוות טנקים זה היה צוות מוביל בקרבות ג'זין ועין א-תינה. צוות זה השמיד, תוך כדי הסתערות, טנקים סוריים. בכך תרם תרומה מכרעת בהשגת יעדי הגדוד והחטיבה. הצוות פעל במיומנות ובמקצועיות רבה.
בקרב עין א-תינה נפגע הטנק וסג"מ דרור שש ז"ל – נפל.
בהתנהגותם ובמעשיהם אלה גילו, סג"מ דרור שש וחבריו לצוות אומץ לב, מיומנות ומסירות רבה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש מפקד החטיבה
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל