גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
בפעילות מבצעית

תיאור העיטור: 


סג"מ יורם ליפסקי התנדב למבצע "ירקון" בין התאריכים 9-12 ביוני 1955 – משימה מסוכנת וקשה. הוא התמיד בביצוע המשימה, על אף תקלות וקשיים פיסיים החורגים מגדר הרגיל.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל