גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


סג"מ יעקב ירקוני ז"ל שימש כמ"מ סיור. ביום ה-5 ביוני 1967, בהסתערות על מוצב בצומת רפיח נפצע בידו. למרות זאת, מתוך דבקות במשימה, המשיך והסתער בג'יפ דרך שדה-מוקשים על עמדות האויב.תוך כדי ביצוע פעולתו זו נפגע ונהרג.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל