גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
בפעילות מבצעית

תיאור העיטור: 


ביום ה-21 במרס 1968 בעת פשיטת צה"ל בכרמה, נפגע הטנק בו נלחם סג"מ יצחק גלילי ז"ל על ידי האויב, והוא הועף מהצריח. בראותו שהטנק ממשיך בתנועה רץ אחריו השיגו טיפס מאחור ותפס את מקומו בצריח. זמן מה לאחר שעלה על הטנק, נפגע הטנק פעם נוספת וסג"מ יצחק גלילי נהרג.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל