גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור:

ביום ה-5 ביוני 1967, באיזור כפר שן, נפגע זחל"מ תחת אש אויב. סג"מ עופר אבידב פינה את הפצועים ודאג לחבישתם. הוא ארגן כוח מתוך שני ג'יפי סיור וצוות טנק שנפגע, טיהר את הבתים בסביבה מאויב, דאג לפנוי הפצועים לתחנת האסוף הגדודית וכך הציל את חייהם.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל