גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ההתשה

תיאור העיטור:

ביום ה-11 באפריל 1970, הותקף סיור של כוחותינו באש תותחים של האויב, בגיזרה הדרומית של תעלת סואץ. מאש זו נפגע זחל"מ, שהשתתף בסיור ולוחמיו נפצעו. סג"מ צפריר איתן שהיה מפקד כוח החיפוי של הסיור, חש מיד בכלי-הרכב שלו אל הזחל"מ שנפגע. תחת אש נ.ט, שבה נפגע כלי הרכב שתי פגיעות, חילץ סג"מ צפריר איתן את הפצועים, הכניסם לכלי הרכב והעבירם לטיפול רפואי.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל