גילה גבורה עילאית
בעת לחימה מול פני האויב
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש.
תאור המעשה: ביום ה-6 באוקטובר 1973 שימש סמ"ר שלמה ערמן ז"ל כסמל מחלקת טנקים במעוז "אורקל". עם פרוץ המלחמה נפגע מפקד המחלקה ונפל.
סמ"ר שלמה ערמן ז"ל נטל לידיו את הפיקוד על המחלקה, והפעיל אותה במשך יומיים במעוז ומחוץ למעוז כשהוא פועל עם הטנק שלו בטווחים קצרים, נגד אויב שהחזיק בחלק מהמעוז.
ביום ה-7 באוקטובר 1973 נע בטנק שלו בראש הכוח הנחלץ מהמעוז, כשהוא עצמו מפעיל את נשקו האישי,רימונים ואת תותח הטנק לעבר כוחות אויב שחסמו את היציאה מהמעוז בטווח של מטרים ספורים. בהמשך התנועה עלה הכוח הנחלץ על מארב אויב. הטנק של שלמה ערמן ז"ל נפגע. אנשי הצוות וסמ"ר שלמה ערמן ז"ל נחלצו מהטנק שנפגע, והוא דאג לרכזם כשהוא חשוף לאש האויב.
סמ"ר ערמן ז"ל הוביל את אנשי הצוות במסע רגלי לעבר כוחותינו, כאשר הוא נושא עמו חייל פצוע. למחרת 8 באוקטובר 1973, הגיעו לקו כוחותינו. בהשלימו משימה זו נפל.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור הגבורה 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל