מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

ביום 12 באוקטובר 1973 הסתערה פלוגתו של סגן אבינועם אילת על המעוז "נוצה". בהסתערות זו נפגעו ארבעה טנקים שלנו, ובהם הטנק של סגן אבינועם. אנשי צוותו קפצו מהטנק שנפגע. האזור היה מוקף כולו חיילי האויב. הוא אסף את אנשי הצוות והכניסם לטנק אחר, אשר הצריחון שלו נפגע. בטנק זה גרר את הטנק הפגוע שלו וחילץ את חייליו במעשה זה שבוצע כשכוחותינו מוקפים מספר רב של חיילי האויב – גילה סגן אבינועם אילת אומץ-לב ודבקות במטרה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש הרמטכ"ל
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל