גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


בליל ה-6 ביוני 1967, בקרב על אום-כתף, בעת פריצת שדה-מוקשים ופינויו תחת הפגזה קשה וממושכת, המשיך סגן אבישי לואנץ בעבודתו עד סיום הפינוי. ישב על כנף זחל"ם וכיוון אותו לעבור דרך שדה המוקשים, כאשר מאחורי הזחל"ם נעו הפלוגה והגדוד.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל