גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


סג"מ אהוד דוניגר ז"ל שירת בתפקיד קצין קישור של גדוד טנקים. עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים דרש ממפקדיו להצטרף לכוחות הלוחמים. סג"מ אהוד דוניגר ז"ל התנדב לשמש כנהג טנק, על אף תפקידו ודרגתו כקצין, עד לנפילתו בקרב, ביום 15 באוקטובר 1973.
במעשהו זה גילה אומץ לב, תושייה ודבקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל