גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במבצע קדש

תיאור העיטור: 


"במבצע קדש", בקרב על חאן-יונס, בהיפגע קצין החבלה, נטל לידיו סג"מ אורי הלפרסון ז"ל את התפקיד וביצע אותו למופת.
סג"מ אורי הלפרסון ז"ל פינה 8 מחסומי מוקשים תחת אש ובקור רוחו ואומץ ליבו, למרות ידיעתו הבלתי מושלמת, איפשר את הצלחת הפעולה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל