גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-5 ביוני 1967, בעזה, שימש סמל אורי טל איש צוות יחיד על ג'יפ סיור. שני אנשי צוות אחרים נפגעו קודם לכן. הג'יפ היה כלי הרכב הראשון, אשר עבר בתוך שיירת טנקים והוא נפגע מפגז מטווח 20 מטר. למרות שנפצע, השיב סמל אורי טל באש בהיותו בצדי הדרך מול מוצב האויב. אח"כ עלה על טנדר והמשיך לירות ממנו לצדי הדרך תוך כדי תנועה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל