גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת. תאור המעשה: עם פרוץ הקרבות, שירת סגן אורי לינר כקצין קישור ארטילרי בגדוד חת"ם. ביום ה-11 באוקטובר 1973, בהתקפה המצרית על גשר ה"פירדאן", התמקם סגן אורי לינר בנקודת תצפית, תחת אש ארטילרית כבדה, וטיווח את הטנקים שלנו באורח יעיל, אגב הסבת אבדות כבדות לאוייב. ביצע סיורים ותצפיות, והכווין את כוחותינו תחת אש כבדה על- אף עייפותו הרבה. במעשיו אלה גילה אומץ לב ודבקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל