גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


במלחמת יום הכיפורים שימש סגן אורי רוזנשטיין כמ"מ טנקים. בליל 15 באוקטובר 1973 נפגעו מפקד הפלוגה וסגנו. סגן אורי רוזנשיין נטל לידו, ביוזמתו, את הפיקוד על הפלוגה, למרות שהטנק שלו נפגע. ב-18 באוקטובר 1973 בלחימה באיזור "החווה הסינית", נתקל הכוח של סגן אורי רוזנשיין במיגנן נ"ט. סגן אורי רוזנשיין הסתער עם הטנק שלו בראש הכוח והמשיך בהסתערות, גם לאחר שכל הטנקים נפגעו, עד שהטנק שלו נפגע והוא נפצע. במעשיו אלה גילה אומץ לב וכושר מנהיגות למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל