גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
בפעילות מבצעית

תיאור העיטור:

בליל ה-19-20 ביולי 1969, בקרב הפשיטה על האי גרין, היה סגן אילן אגוזי מפקד חוליית הפריצה בכוח המאחז. לאחר העליה מן המים הוביל את חוליית הפריצה בראש כוח המאחז. בעת חיתוך הגדר הבחין בחיילי האויב זקופים בעמדות הגג הצפוני ובחייל הנכנס מהפתח הצפוני ומדליק אור. מחשש שזו עדות לחשדותיו של האויב, הורה לכוח לפתוח באש לעבר העמדות ולפרוץ ליעד. בשעת הפריצה והעליה ליעד נפצע ברגליו מרימון, אך המשיך לירות לעבר האויב. כאשר גילה, שהדלת בעמדה פתוחה ואין צורך לפרוץ אותה, הפנה 2 מאנשיו לתגבור הלוחמים על הגג ובעצמו נכנס לעמדה וטיהר אותה. בגלל פצעיו לא היה מסוגל להמשיך בלחימה ופנה לסייע באירגון פינוי הנפגעים ועריכת תרמילי החבלה לפיצוץ. כשפונה היעד, נותר בזוג האחרון להפעלת מטעני החבלה ועזב את היעד בסירה האחרונה.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל