גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 6 באוקטובר 1973 שימש סגן אילן גדרון ז"ל כמ"מ טנקים בגדוד שלחם בתעלת סואץ. בעת הלחימה נפגע בפניו אך סירב לפינויו. באיזור קנטרה, בקירבת מעוז "מילנו", עלה הטנק שלו על מכשול ולא יכול היה לנוע. הוא המשיך להילחם מתוכו ורק לאחר פגיעות בטנק ובסביבתו חילץ סגן אילן גדרון ז"ל את צוותו לתוך מעוז "מילנו" והמשיך להילחם יחד עם חיילי המעוז. בליל 7-8 באוקטובר, כאשר ניתנה הפקודה לפנות את המעוז, יצאו חיילי המעוז וחיילי השריון ועברו ברגל דרך שטח אויב והגיעו עם שחר יום ב' 8 באוקטובר,לאיזור בו התנהל קרב שריון בשריון, במהלך הקרב ירו טנקים עליהם. הם לא הבחינו בין טנקי אויב לבין טנקים שלנו. סגן אילן גדרון ז"ל וטנקיסט נוסף לקחו טלית של חייל דתי שהתפלל ורצו לעבר הטנקים היורים, הגיעו קרוב מאוד אליהם וזיהו אותם כשלנו. משהבחינו הטנקיסטים שלנו בטלית הפסיקו את האש ובכך נחלצו אנשי המעוז ואנשי השריון שהצטרפו אליהם. ביום שישי, 19 באוקטובר 1973, נפל ממערב לתעלת סואץ.במעשיו אלה גילה אומץ לב,תושייה וקור רוח למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל