גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


עם פרוץ מלחמת ששת הימים, שירת סגן אילן מעוז כשליש בגדוד שריון. ביום ה-5 ביוני 1967, בקרב על מערך אל-ג'רדי לאחר שמפקד הפלוגה וסגנו נפגעו, מונה סגן אילן מעוז למפקד פלוגת טנקים. בקרב זה, בהיותו נתון להפגזה ארטילרית כבדה, יצא מן הטנק כדי לפנות קצין פצוע, שהיה מוטל בשטח.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל