מילא תפקידו
במלחמת שלום הגליל

תיאור העיטור:

במלחמת "שלום הגליל" שימש סגן איתן ברקאי כסגן-מפקד פלוגת טנקים. ביום 6 ביולי 1982 בעת הלחימה באיזור ביירות, נפגע נגמ"ש חי"ר מאש האויב, החל לבעורו התחמושת שבו התפוצצה. סגן איתן ברקאי, תוך סיכון עצמי, ירד מהטנק שלו ונע רגלית לעבר הנגמ"ש, כדי לנסות ולחלץ ממנו נפגעים.ליד הנגמ"ש הוא נפגע מרסיס ואיבד אחת מעיניו. במעשה זה גילה אומץ-לב, קור-רוח ואחוות לוחמים.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש הרמטכ"ל
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל