גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


סגן אליהו ריקוביץ פקד על צוות סיור. ביום ה-5 ביוני 1967 קיבל פקודה ליצור מגע עם מתחם הג'ירדי ואם אפשר, גם עם אל עריש. בקור רוח ובאומץ לב, תחת אש חזקה מכל כלי הנשק, חצה את מוצבי הג'ירדי, כאשר הוא נוסע בג'יפ הראשון. הוא המשיך במילוי המשימה ויצר מגע עם אל עריש, למרות שהיו נפגעים בקרב אנשיו. תחת אש אירגן את פינוי הפצועים ונשאר בשטח עד להתחברות עם החטיבה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל