מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

במלחמת-יוה"כ שירת סגן אלימלך אברהם בתפקיד מפקד מוצב ברמת-הגולן. עם פרוץ המלחמה החלה הפגזה על המוצב, וכוחות שריון סורי נעו על הציר שנשלט מהמוצב. סגן אלימלך אברהם אירגן והנהיג את אנשי המוצב במשך כל ימי הלחימה במוצב תוך שהוא מכוון טנקים של כוחותינו לירי לעבר השריון הסורי על המוצב, חוסר תחמושת ותקלות בכלי הנשק, שמר על קור רוחו ושימש דוגמה לחייליו.
במעשיו אלה גילה סגן אלימלך אברהם אומץ-לב, קור-רוח ודבקות במשימה.
על מעשה זה הוענק לו
צל"ש הרמטכ"ל
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל