גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


במלחמת יום הכיפורים פיקד סגן אליעזר גברי על מחלקת נגמ"שים שלחמה בחזית סיני. ביום 12 באוקטובר 1973 קיבלה פלוגתו משימה להשמיד כוח קומנדו מצרי אשר חדר לאיזור מתחם חלוץ. כאשר נוצר מגע עם האויב נשלחה המחלקה שבפיקודו של סגן אליעזר גברי להסתער על האויב באיגוף. שני הנגמ"שים האחרים נפגעו, אך סגן אליעזר גברי המשיך להסתער בנגמ"ש הבודד שלו לעבר האויב. במתחם האויב נתגלו טנקים וחיילי חי"ר רבים שנעו לעברם והגיעו למגע פיסי עם הנגמ"ש. למרות זאת ועל אף האש שניתכה עליהם המשיך סגן אליעזר גברי לפקד בקור רוח על צוות הכלי ולהעסיק באש את כל המטרות סביב. בפעולתו זו גרם לאויב אבידות והצליח לחלץ את הנגמ"ש על צוותו ללא נפגעים. במעשיו אלה גילה סגן אליעזר גברי כושר מנהיגות, אומץ-לב, קור רוח ודביקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל