מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

בליל 6-7 אוקטובר 1973 שימש סגן בן-עמי תמיר ז"ל כ-מ"מ טנקים, בקרבות באזור צומת איסמעיליה. כאשר נודע לו, שטנק ה-מ"פ וטנק של מ"מ אחר נפגעו, חש לחלצם, למרות האש הכבדה שניתכה על האיזור. תוך-כדי פעולת החילוץ נפגע ונפל.
בפעולה זו גילה סגן בן-עמי תמיר ז"ל אומץ לב ואחוות לוחמים.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש מפקד האוגדה
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל