גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש.
תאור המעשה: ביום ה-7 ביוני 1967, בקרב על המבואות המערביים של העיר שכם, פקד סגן גיורא וייס על מחלקת טנקים, שנעו בראש פלוגת סיור חטיבתית. תוך התקדמות, נתקל בכוח טנקי "פטון" ירדניים בטווח קרוב ביותר, שהגיע באחד משלבי הקרב למרחק של מטרים ספורים בלבד. בקור רוח ובמנהיגות מופתית פקד על מחלקתו, השמיד שבעה מטנקי האויב וכלי רכב אחרים והכריע בכך את הקרב. בפעולה זו נפצע קשה ופונה לאחר גמר הלחימה והשלמת ביצוע משימתו.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל