גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום השני לקרבות ברמת הגולן נפגע אחד הטנקים שלנו, ומפקדו נפצע ונפל לצריח. תחת אש אויב נע סגן גיל טל ז"ל לעבר הטנק שנפגע וחילץ את מפקדו. באותו יום נפגע טנק נוסף שלנו, וגם את צוותו חילץ סגן גיל טל ז"ל. מאוחר יותר, באחת ההתקפות בדרום הרמה הסורית, עלתה יחידתו של סגן גיל טל ז"ל על שדה מוקשים, וטנקים רבים נפגעו. מתוך שדה המוקשים המשיך סגן גיל טל ז"ל לנהל את הקרב עם האויב אגב חילוץ יחידתו לאחור. מאוחר יותר הוא נהרג ב"אום-בוטנה". במעשיו אלה גילה אומץ-לב, קור-רוח וכושר מנהיגות.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל