מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

ביום 14.10.73 היה סגן מור ז"ל מ"מ טנקים בגזרה המרכזית של התעלה, כשהוא נמצא בעמדת אש ומשמיד כוחות אויב עדיפים שפתחו בהתקפת נגד. באותו יום סבל סגן מור ז"ל מחום גבוה אך המשיך בלחימה למרות חולשתו הגופנית. בקרב זה השמיד כ-10 טנקי אויב עד שהטנק שלו נפגע. הוא חילץ את הטנק ודאג לתיקונו.
לאחר יום חזר לגד' והשתתף בקרבות על החווה הסינית, ושם נפגע ונפל. במעשיו אלה גילה סגן דגי מור ז"ל אומץ לב ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש הרמטכ"ל
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל