גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים נלחם הגדוד שנמנה עמו סג"מ דוד חודק על קו המים מסביב למעוז "מפרקת" שבצפון האי "אל בלח". סג"מ דוד חודק נלחם כל הלילה באיזור המעוז, ועם בוקר נשאר עם טנק פגוע,כשמסביבו פצועים רבים וטנקים פגועים. למרות שסג"מ דוד חודק לא היה המפקד הבכיר במקום, נטל לידיו את אירגון הפינוי של הנפגעים, ואף הצליח בכך – וכל זאת תחת אש אויב חזקה. ב-8 באוקטובר 1973 נפצע סג"מ דוד חודק, אולם סירב לפינוי, ורק לאחר שהתמוטט פונה לבית החולים. לאחר כמה ימי התאוששות חזר ליחידתו להמשיך בקרבות. בפעולותיו אלה גילה אומץ-לב,כושר מנהיגות ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל