גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-5 ביוני 1967, בקרב על מוצבי רפיח, נפגע הטנק של סגן דוד פלץ ז"ל, חיילי הצוות נפצעו והטנק החל בוער. סגן דוד פלץ ז"ל חילץ את התותחן הפצוע והניחו מאחורי מחסה וחזר אל הטנק הבוער כדי לחלץ את הטען-קשר. בעת פעולה זו נפגע ונהרג.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל