גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
בפעילות מבצעית

תיאור העיטור: 


תאור המעשה: ביום ה-11 בספטמבר 1956, בעת כיבוש יעד אויב, ביצע ניתוח לפצוע אנוש תחת אש אויב, תוך גילוי אומץ לב.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל