מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

עד יום ה-14 באוקטובר 1973 שימש סגן זאב מיאדז'יגורסקי ז"ל כסמ"פ טנקים.
בליל הפריצה של 15-16 באוקטובר 1973 לגדה המערבית של התעלה, נפגע תותח הטנק שסגן זאב מיאדז'יגורסקי ז"ל פיקד עליו.
למרות זאת המשיך להלחם מהטנק, כשהוא מפעיל מקלעים. בגמר הקרב התנדב להיכנס שנית לשטח הלחימה, שהיה עדיין מוכה באש האויב, וחילץ פצועים שנשארו בשטח.
ב-17 באוקטובר 1973 עלה הטנק שלו על מוקש. על-אף האש הארטילרית, שניתכה על המקום ירד מהטנק לבדוק אפשרות חילוצו – ואז נפגע ונפל.
במעשיו אלה גילה סגן זאב מיאדז'יגורסקי ז"ל אומץ-לב ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש הרמטכ"ל
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל