גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-6 ביוני 1967, בקרב בעמק דותן, נפגעו מיספר טנקים. צוותי הטנקים הפצועים מצאו לעצמם מחסה בבית בקירבת מקום. האויב, שגילה אותם, המשיך וירה לעברם ללא הפוגה. סגן זאב ניסן קיבל פקודה לסייע בחילוץ הפצועים. הוא ביצע זאת בקור רוח, במסירות ולמרות שיחידתו סבלה מנפגעים, תוך כדי פעולת החילוץ, המשיך בביצוע המשימה עד סופה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל