מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

סגן זכריה שטיינמץ ז"ל התנדב להילחם במלחמת יום-כיפור למרות היותו פצוע ממלחמת ההתשה ובעל כושר בריאות לקוי.
בליל 15 אוק' 73 השתתף בקרבות "החוה הסינית", ושם נפגע ונפל.
התנדבותו להילחם על-אף מגבולותיו הרפואיות תרמה רבות לרוח-היחידה.
במעשיו גילה סגן זכריה שטיינמץ ז"ל אומץ לב ומסירות ללא סייג.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל