גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-8 ביוני 1967 לפנות בוקר, מערבית לביר גפגפה, ניהל גדוד השריון בו שירת סגן חגי קפלן כמפקד מחלקה, קרב עם שריון אויב. בשלב מסוים של הלחימה נאלץ סגן חגי קפלן לבצע תפקידים של מפקד טנק תותחן וטען קשר. על אף זאת המשיך להילחם מיספר שעות, עד גמר הקרב, והסב לאויב אבידות.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל