מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

ביום 7 באוקטובר 1973 שימש סגן חיים אידז'קובסקי ז"ל כ-מ"מ טנקים. אגב תנועה בלילה נתקע אחד הטנקים של הפלוגה ודיווח שכוחות-אויב נמצאים בסביבתו. סגן חיים אידז'יקובסקי ז"ל נע לחפש את הטנק שנפגע, למרות שבשטח שהו כוחות-אויב רבים. משלא מצא את הטנק שנפגע חזר לפלוגתו והמשיך בלחימה, עד שנפגע ונפל. במעשה זה גילה סגן חיים אידז'יקובסקי ז"ל מסירות ואחוות לוחמים.
על מעשה זה הוענק לו
צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל