גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ההתשה

תיאור העיטור: 


בחודש מרס 1970, שימש סגן יגאל שמוחה ז"ל כמפקד מחלקת טנקים במזח פורט-תופיק. בעת שהגיע למקום נהגו המצרים לירות אש נ.ט. כבדה ואש ארטילרית בלתי פוסקת לעבר עמדותינו בכוונה לנסות לפצחן. במשך כשלושה שבועות, עד לנפילתו, ניהל סגן יגאל שמוחה ז"ל קרבות אש נגד המצרים. בתקופה זו חיסלו הטנקים שבפיקודו 12 עמדות נ.ט. והשמידו 3 עמדות של קציני תצפית קדמיים מצריים, כל זאת תחת אש נ.ט. ואש ארטילרית כבדה של האויב. כתוצאה מכך, נפסקה אש הנ.ט. של המצרים באיזור המזח. בלחימתו במזח הפיח יגאל שמוחה ז"ל בטחון בחיילים המשרתים שם. סגן יגאל שמוחה ז"ל נהרג בפגיעת פגז אויב ביום 29 במרס 1970 ניסן תשל"ג אפריל 1973 רב אלוף דוד אלעזר ראש המטה הכללי

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל