גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 7 באוקטובר 1973, בקרב הבלימה ב"חרמונית", פינה סגן יהודה דובדבן פצועים ונפגעים מתוך טנקים שהיו בעמדות אש – על אף הטנקים ואש הארטילריה של האויב ולמרות התקפות החי"ר הסורי, ובכלל זה אש מנשק נ.ט. קצר טווח. הודות למעשיו אלה שנעשו בקור רוח, באומץ לב ובתושייה למופת – המשיכה יחידת הטנקים הדלילה לעמוד בעמדותיה ונמנעה הורדת טנקים לאחור באותם רגעים קשים, כשלכל טנק נודעה חשיבות מכרעת בבלימת ההסתערות הסורית.
על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל