מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

גילה אומץ לב ורצון ללחימה. במלחמת יום הכיפורים שירת סגן יוסף אפשטיין ז"ל בתפקיד קצין מטה בחטיבת טנקים שלחמה בחזית סיני. בתוקף תפקידו היה עליו להיות במפקדה העורפית החטיבתית. עם פרוץ המלחמה החליט סגן יוסף אפשטיין ז"ל לפקד על טנק למרות שלא היתה לו הכשרה מוקדמת לכך. סגן יוסף אפשטיין ז"ל נטל, ביוזמתו, פיקוד על טנק ולחם כמפקד הטנק. בקרבות הצליחה בחווה הסינית נפגע סגן יוסף אפשטיין ז"ל ונפל. במעשה זה גילה סגן יוסף אפשטיין ז"ל אומץ לב ורצון ללחימה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש מפקד האוגדה
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל