גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


תאור המעשה: סגן יוסף גור שימש כמפקד מוצב ברמת הגולן. עם תחילת הקרבות, הסתער האויב הסורי על המוצב – בטנקים, נגמ"שים וחי"ר. באומץ לב, בתושיה ובקור רוח הצליח להדוף, במשך יומיים תמימים, את האויב – למרות שהאויב הצליח כבר לחדור למספר אזורים בתוך המוצב. סגן יוסף גור נתן דוגמה אישית לאנשיו ועודדם להמשיך להילחם, כשהוא עצמו פצוע אך מחזיק מעמד, עד להגעת כוחותינו.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל