גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


בליל ה-5 ביוני 1967 בצומת קבטיה, עלה צוות הסיור, שבפיקודו של סגן יוסף שיין על מארב של 6 טנקים וכוח חי"ר, בטווח של מטרים אחדים. בהיתקלות זו נפגעו 7 חיילים ונהרגו 2 חיילים סגן יוסף שיין אירגן במהירות את יתר אנשי הכוח. תוך חירוף נפש ותחת אש יעילה, קפץ על זחל"ם נטוש, אשר עמד בטווח של 10 מטר מטנקי האויב, הפעילו ופינה בו את אנשיו, למרות היותו פצוע בראשו מהיתקלות קודמת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל