גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים שימש סגן יורם לצטר ז"ל כמ"מ חרמ"ש. ב-6 באוקטובר 1973, בשעות אחה"צ, יצא עם נגמ"ש לחלץ נפגעים. בגמר פעולת החילוץ הצטרף לכוח שיצא בליל 7 באוקטובר למשימת לחימה, באיזור "החוה הסינית". סמוך לשעה 00.01 נפגע הנגמ"ש של סגן יורם לצטר ז"ל לאחר חילוץ האנשים מהנגמ"ש שלו אירגן את אנשיו ופיקד עליהם בלחימה מהקרקע מול אויב עדיף. מרבית אנשיו נפגעו – אך הוא עצמו סירב למלט נפשו מהאיזור המכותר והמשיך להילחם באומץ ובגבורה, עד שנפגע ונפל.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל