מילא תפקידו
במבצע קדש

תיאור העיטור:

בהיותו מפקד על יחידת חוד ובהיותו בטנק ראשון אשר פרץ את הדרך מעזה לרפיח בתקופת מערכת "סיני", הצליח לחסל 8 מוצבים ממוקשים, מחופרים על תותחי נ.ט. ובזוקות בקרב לילה. לאחר שהטנק שלו עלה על מוקש, נזרק מתוכו, אולם המשיך לנהל את הקרב מטנק אחר.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל